TIDER og PRISER

Klubnyt

• GENERALFORSAMLING 2019
Se indkaldelse her.

• FORÅRSÆSON 2020
Se hele programmet for Nyborg Bokseklub her.

• Klubtilbud: Sjippetov

Nyborg Boksklub på Facebook

GENERALFORSAMLING 2019

Bestyrelsen i Nyborg Bokseklub indkalder til ordinær generalforsamling 2019,

til afholdelse lørdag d. 25. januar kl. 10:00, i Kampsportens Hus.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent, dersom foreningens sekretær har forfald.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
 4. Forelæggelse af regnskab (link til regnskab) for det forløbende år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  1. Indkomne forslag
  2. Bestyrelsen stiller forslag til, hvem der skal forvalte foreningens midler og aktiver, i tilfælde af foreningens opløsning, indenfor fem års fristen, i henhold til §19
  3. Bestyrelsen stiller prioriteret forslag til foreninger og/eller organisationer, der overtager foreningens midler og aktiver, i tilfælde af foreningens opløsning, efter fem års fristen, i henhold til §19
 6. Valg af bestyrelsens fem medlemmer:
  1. Formand
   1. Jan “Beatles” Hansen (modtager genvalg)
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer
   1. På valg er Lars Bergholdt (modtager genvalg) og Sanne Bruun (modtager ikke genvalg)
    1. Bestyrelsen opstiller Trine Vive
  3. Suppleant/er for ét år
   1. På valg er Karsten Hedemark (modtager genvalg) og Lotte Kalser
 7. Valg af revisor
  1. På valg er Søren Nielsen (modtager genvalg)
 1. Eventuelt

Venligst bemærk

Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, til optagelse på dagsordenen.

Forslag om kandidat/er til bestyrelsen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, til optagelse på dagsordenen.

Forslag tilsendes bestyrelsen på mailen bestyrelse@nyborgbokseklub.dk

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stemmeret har alle medlemmer (inkl. kontingentfrie medlemmer), der er fyldt 18 år, og har været medlem de seneste 6 måneder forud for generalforsamlingens afholdelse

 

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Et medlem, der ikke er tilstede ved generalforsamlingen, kan skriftligt tilkendegive sin villighed til valg.

 

BESTYRELSEN

NYBORG BOKSEKLUB