Kurv

Ikke-kategoriseret

Generalforsamling 2022

By 4. november 2022No Comments

Indkaldes til ordinær generalforsamling, i Nyborg Bokseklub, til afholdelse fredag d. 25/11, klokken 18:00.

Generalforsamlingen afholdes i Kampsportens Hus

Dagsordenen for Bokse Klubbens ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent, dersom foreningens sekretær har forfald.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  1. Indkomne forslag
  2. Bestyrelsen stiller forslag til, hvem der skal forvalte foreningens midler og aktiver, i tilfælde af foreningens opløsning, indenfor fem års fristen, i henhold til §19
  3. Bestyrelsen stiller prioriteret forslag til foreninger og/eller organisationer, der overtager foreningens midler og aktiver, i tilfælde af foreningens opløsning, efter fem års fristen, i henhold til §19
 6. Valg af bestyrelsens fem medlemmer:
 • Formand
 • To bestyrelsesmedlemmer
 • Suppleant/er for ét år

  7. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.

  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 11/11 på mail bestyrelse@nyborgbokseklub.dk

Indstilling af kandidater til posterne formand, bestyrelsesmedlem og suppleant skal ligeledes være medelt bestyrelsen senest 11/11 på mail bestyrelse@nyborgbokseklub.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NYBORG BOKSEKLUB

Leave a Reply