Kurv

Ikke-kategoriseret

Generalforsmling

By 6. januar 2024No Comments

Indkaldes til ordinær generalforsamling, i Nyborg Bokseklub

til afholdelse lørdag d. 27/1, klokken 10:00.

Generalforsamlingen afholdes i Kampsportens Hus

Dagsordenen for Bokse Klubbens ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent, dersom foreningens sekretær har forfald.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse, samt 5. fremlæggelse af budget for den kommende sæson.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  • a. Indkomne forslag
  • b. Bestyrelsen stiller forslag til, hvem der skal forvalte foreningens midler og aktiver, i tilfælde af foreningens opløsning, indenfor fem års fristen, i henhold til §19
  • c. Bestyrelsen stiller prioriteret forslag til foreninger og/eller organisationer, der overtager foreningens midler og aktiver, i tilfælde af foreningens opløsning, efter fem års fristen, i henhold til §19
 6. Valg af bestyrelsens fem medlemmer:
  • I lige år vælges:
  • Formand
  • 2 bestyrelsesmedlemmer
  • Suppleant/er for ét år
  • I ulige år vælges:
  • a. 2 bestyrelsesmedlemmer
  • b. Suppleant/er for ét år
 7. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 13/1 på mail bestyrelse@nyborgbokseklub.dk

Indstilling af kandidater til posterne formand, bestyrelsesmedlem og suppleant skal ligeledes være meddelt bestyrelsen senest 13/1 på mail bestyrelse@nyborgbokseklub.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NYBORG BOKSEKLUB

Leave a Reply