Jan "Beatles" Hansen

Jan "Beatles" Hansen

Formand

Mikael Tipsmark

Mikael Tipsmark

Næstformand

Ansvarlig for sponsoraftaler.
Ansvarlig for matchmaking

Erik Bomholt

Erik Bomholt

Kasserer

Ansvarlig for hjemmesiden.
Ansvarlig for regnskab.

Lars Bergholt

Lars Bergholt

Sekretær

Trine Vive Anersen

Trine Vive Anersen

Medlem

Karsten Hedmark

Karsten Hedmark

Suppleant

Charlotte Kalser

Charlotte Kalser

Suppleant